Produktbilde

Aceton, 1L

Løsningsmiddel for rengjøring i forbindelse med polyester og gelcoatarbeid. Kan også brukes til rengjøring av verktøy.

175,-

inkl. mva På lager: 20+ Varenummer: 1041361
Løsningsmiddel for rengjøring i forbindelse med polyester og gelcoatarbeid. Kan også brukes til rengjøring av verktøy.
Fare:
H225 Meget brannfarlig væske og damp
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmellhet
Solution by DOTS as | Powered by Flexis